PROIECTE eTWINNING ÎN COLEGIUL „SPIRU HARET” PIATRA NEAMȚ

eTwinning este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană ESEP.

Programul a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.

Cadrele didactice pot elabora proiecte educaţionale în colaborare cu colegii lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii. European School Education Platform este o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 654.000 de cadre didactice din peste 205.000 de şcoli.

Proiectele de tip eTwinning sunt realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu sau transdisciplinare.

Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

Începând cu anul 2021, în unitatea noastră școlară s-au derulat proiecte internaționale E-Twinning, sub îndrumarea cadrelor didactice. Fiecare proiect de acest fel reprezintă o călătorie virtuală așteptată și o întâlnire culturală reușită. Este un loc în care elevii și profesorii europeni rezonează și creează sentimentul de apartenență la o mare și caldă familie. Este o întâlnire pe platforma online în care distanțele geografice sunt șterse, iar valorile comune, precum: toleranța, înțelegerea, pofta de cunoaștere, sunt puse în valoare.

Proiectele E-Twinning derulate până acum în școala noastră au fost: 

I READ I PLAYED

În perioada decembrie 2021- aprilie 2022, Supereroii din Clasa Pregătitoare C, coordonați de prof. Alina Acsinte, s-au alăturat cu mult entuziasm proiectului eTwinning Okudum Oynadim / I Read I Played.

Alături de colegi din Turcia, România, Italia și Azerbaidjan, au desfășurat numeroase activități inedite și interesante. Proiectul a urmărit formarea gustului pentru lectură,
dezvoltarea abilităților de comunicare și deprinderea instrumentelor web 2.0.

Impactul proiectului desfășurat pe platforma eTwinning a fost unul benefic, obiectivele proiectului au fost atinse, iar elevii s-au bucurat să realizeze activități care ies din tiparul lecțiilor obișnuite la clasă. Copiii au avut ocazia de a cunoaște online colegi din alte țări, de a afla informații despre școlile acestora, și-au format o imagine despre țările participante și au perceput diversitatea culturală.

EVERYTHING IS POSSIBLE WITH STEM

În perioada ianuaie- mai 2022, preșcolarii de la Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț au participat la proiectul eTwinning EVERYTHING IS POSSIBLE WITH STEM / TOTUL E POSIBIL CU STEM alături de parteneri din Turcia, Lituania, Kurdistan.

Scopul acestui proiect a fost unul de actualitate, respectiv activitățile STEAM în educația timpurie- tehnică inovativă de abordare a predării-invățării- evaluării.

Toate activitățile propuse au stârnit curiozități, au fost abordate în manieră holistică, integrată, copiii au participat cu mult entuziasm, au învățat prin experiență, au dobândit cunoștințe teoretice noi, dar au avut parte și de multe experimente practice.

Preșcolarii și-au dezvoltat abilitățile de lucru în echipă, gândirea, imaginația, spiritual de observație, și-au îmbogățit vocabularul, au căpătat deprinderi practice. 

AMAZING RECYCLING OF WASTE

Proiectul a adus în atenția participanților importanța protejării mediului înconjurător și a urmărit creșterea gradului de conștientizare cu privire la reutilizarea materialelor reciclabile.

Activitățile s-au desfășurat în lunile aprilie și mai 2022, reunind cadre didactice și elevi din 6 țări: Turcia, România, Azerbaidjan, Bulgaria, Italia și Slovacia.

Copiii s-au implicat cu plăcere în fiecare etapă a proiectului, începând cu colectarea și sortarea materialelor reciclabile și culminând cu realizarea unor obiecte utile în activitățile de învățare. Proiectul a urmărit și dezvoltarea socio-emoțională a micuților de clasă pregătitoare.

Aceștia și-au reflectat creativitatea, emoțiile, gândurile și visele într-un mod cu totul unic, ieșit din tiparul lecțiilor obișnuite.

EASTER TRADITIONS AND STUDENTS‘ LIVES IN GREECE, ROMANIA, POLAND AND GERMANY

În acest proiect au fost implicați elevi și profesori din România, Polonia, Spania, Grecia și Germania. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului elevii s-au familiarizat cu obiceiurile și
tradițiile de Paște din țările partenere, au descris și identificat elementele religioase specifice sărbătorilor pascale.

Elevii clasei a III-a B au pregătit prezentări (Canva) despre tradițiile de Paște din țările lor. Aceste prezentări au schimbate între partenerii proiectului, tradițiile au discutate și comparate în fiecare țară. De asemenea, elevii au scris și au schimbat scrisori de prezentare a acestora, a școlilor lor și a modului în care familiile lor sărbătoresc Paștele. 

I CAN HELP THE EARTH

Proiectul s-a derulat în perioada februarie-mai 2022 cu elevii clasei a IV-a B alături de parteneri din Turcia, Portugalia și alte două școli din România.

Scopul acestui proiect a fost unul de actualitate, util, deoarece cu toții ne dorim să păstrăm sănătoasă planeta pe care locuim.

Tot aici copiii au învățat să utilizeze diverse aplicații, jocuri interesante, au creat scurte filmulețe de prezentare. S-au făcut activități legate și de Ziua siguranței pe internet. 

Am participat la webinarii unde elevii și-au exersat abilitatea de a comunica în limba engleză cu alți copii din țările partenere.

Toate activitățile propuse au fost interesante, copiii au participat cu mult entuziasm.

Au dobândit cunoștințe teoretice noi, dar au avut parte și de multe experimente practice, au început să conștientizeze importanța reciclării, precum și economisirea resurselor epuizabile.

HEROES THAT CHANGED HISTORY

Proiectul s-a desfășurat în perioada ianuarie – mai 2022. Au participat elevi și profesori din România, Turcia, Iordania, Polonia, Italia, Malta, Lituania, Republica Moldova, Tunisia, Serbia, Portugalia, Georgia, Slovacia și Croația.

În cadrul acestui proiect ne-am propus să le oferim elevilor ocazia de a cunoaște viziunea și activitatea celor mai faimoși eroi din istorie care au schimbat lumea.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului elevii clasei a III-a B, coordonați de prof. Cozma Mona, au beneficiat de creșterea gradului de educație prin cunoaștere, comunicare, creație și implicare, dezvoltarea perseverenței, cultivarea trăsăturilor morale, sociale și de caracter.

Prin participarea la proiect, copiii au fost capabili de autoanaliză și autoevaluare în raport cu scara valorilor culturale, și-au format o gândire critică, în spiritul cetățeniei democratice europene. 

PRESENT YOUR COUNTRY

În acest proiect au fost implicați elevi și profesori din România, Turcia, Iordania, Polonia, Italia, Grecia, Republica Moldova, Tunisia, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Spania.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului elevii au înțeles că elementele culturale sunt trăsături care disting o societate de alte societăți, că fiecare cultură contribuie la îmbogățirea patrimoniului cultural mondial, că existența unei puteri de stat organizate contribuie la rezolvarea problemelor ce apar în viața socială, că trebuie să-și cunoască și să-și folosească drepturile, dar să-și îndeplinească și responsabilitățile.

Proiectul s-a desfășurat în perioada februarie-mai 2022. În fiecare lună, în perioada precizată anterior, elevii clasei a III-a B, coordonați de prof. Cozma Mona, au desfășurat activități specifice.

Pe lângă activitățile individuale ale proiectului, s-au desfășurat și activități comune și de colaborare cu membrii din alte țări.

 

Bibliotecar, Purice Mica
Coordonator proiecte și programe europene, Ciurea Ioana

Mai multe detalii despre proiecte la secțiunea: eTwinning

Galerie